Informatyzacja w kierowaniu zasobami przedsiębiorstwa

Firma żeby działać dobrze potrzebuje wielu rzeczy, m.in. odpowiedniej sieci komunikacyjnej, rozbudowanej sieci handlowej, jednak przede wszystkim by firma nieźle działała potrzebne jest właściwe zarządzanie nią.

Za kierowanie firmą odpowiada manager albo właściciel firmy. Musi mieć on wiedzę z zakresu gospodarki bądź choć praktykę (gdy mamy do czynienia z niedużą firmą). Jednak aby być dobrym przedsiębiorcą nie starcza wiedza, potrzeba mieć jeszcze odpowiednie przymioty osobowości, głównie umiejętności przywódcze, a więc zdolności pociągnięcia za sobą osób, zarażenia ich własnymi poglądami lub pomysłami. Taki człowiek powinien również posiadać umiejętność wydawania instrukcji w sposób spokojny jednak stanowczy. Winien również posiadać zdolność egzekwowania dyspozycji i co pewien czas kontrolować sytuację w firmie.

hicron.com

Rzecz jasna aby powyższe przedsięwzięcia miały jakikolwiek sens nieodzowne są świeże informacje biznesowe, a że przedsiębiorstwo to skomplikowana struktura złożona z wielu sekcji dlatego zebranie wszystkich informacji może być uciążliwe a czasem po prostu trudne. Na szczęście współcześnie wspierają nas komputery, które niezwykle ułatwiają zbieranie i – co istotniejsze – analizę danych. W jednostkach większych i średnich przydaje się oprogramowanie typu SAP. Jego miano pochodzi od niemieckiej firmy która w latach 70-tych pierwsza wyprodukowała oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Swego okresu oprogramowanie wariantu SAP business intelligence było rozwiązaniem rewolucyjnym – więcej w artykule. Obecnie takich oprogramowań jest niemało. Największą wartością SAP business intelligence jest jego charakter modułowy, to znaczy iż dla każdego wydziału przedsiębiorstwa możemy mieć oddzielne oprogramowanie. Choć będą one niezależne, będą jednakże bez przeszkód współpracowało z innymi modułami. Zaletą programu SAP business intelligence jest też fakt, że zmiana potrzeb jednego z działów nie wymaga zmiany całego programu, a jedynie tej części która uległa rozbudowie. Zajmuje się tymi zmianami serwis SAP dostawcy oprogramowania. Jest to na pewno tańsze wyjście aniżeli każdorazowa wymiana całości programu co wiązałoby się z przestojami, a więc namacalnymi stratami pieniężnymi dla przedsiębiorstwa. Po więcej zapraszamy na: http://www.hicron.com/uslugi/utrzymanie-systemow/sap-maintenance