Nienagannie przeprowadzona ocena pracownika – efektywność w zespole

Istnieje dużo metod, z jakich szefowie korzystają aby oszacować naszą wydajność w pracy. Należy je dopasować do wymogów owych organizacji, tak aby ocena była rzetelną uwagą która mówi o wynikach w pracy zatrudnionych osób.

Można przeprowadzić ranking, szczególnie w sytuacji kiedy nasi koledzy w pracy pełnią podobne funkcje do naszych. Szef może także przyznawać nam punkty, dokonać opisowej oceny naszej pracy, jak również zezwolić na dokonanie samooceny w zależności od zatwierdzonych w firmie zasad.

Popularną od pewnego czasu metodą przeprowadzania rozmów rocznych jest ocena 360 stopni, która polega na zbieraniu istotnej wiedzy o wykonywanej przez nas pracy od kilku osób, które z nami współpracują.

ocena pracowników
Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Od kolegów, klientów czy bezpośrednich przełożonych. Fakt, każda z wymienionych osób będzie się o nas inaczej wypowiadała. W ten sposób mamy rozeznanie, jak jesteśmy oceniani w firmie, po czym dostajemy informacje zwrotną która precyzuje, na jakich płaszczyznach powinniśmy się bardziej starać, jakie są nasze zalety i tzw. ukryte mocne strony. Wiadomości te są poufne, więc nigdy nie dowiemy się jakie zdanie o nas i naszej pracy ma kolega z działu (jak najbardziej zasada działa też w drugą stronę).Realizując ten program, szef widzi, czy nasza praca pokrywa się z jego oczekiwaniami i wartościami firmy, czy w zespole pojawiły się problemy, które trzeba rozwiązać, czy też jakie zdanie mają o nas klienci.

W związku z powyższym: czy ocena pracownicza to przykra konieczność dla kadry czy też służąca poprawie naszych wyników, bezpośrednia rozmowa z przełożonym? – szczegóły na portalu www.elevatosoftware.com. Większość znawców sądzi, że idealnie przeprowadzona ocena roczna może dać wiele pożytku zarówno firmie, jak i jej pracownikom. To odpowiedni czas na ocenę a jednocześnie zrozumienie potrzeb pracownika.

Najbardziej odpowiedni do dalszych planów odnośnie strategii działań dla konkretnych członków zespołu a także propozycji odnoszących się do np. wymaganych szkoleń, dalszej drogi rozwoju tudzież ścieżki kariery. Wbrew pozorom i w biznesie wskazana jest metoda kija i marchewki – motywacja do działań, oraz uzasadniona krytyka, która sprawi, że podwładni nabiorą zapału do dalszej pracy.