Nowoczesne rozwiązania sterujące w elektrycznych układach – jakie zadania mogą spełniać przekaźniki i styczniki.

W układach elektronicznych i elektrycznych często może zajść potrzeba sterowania pewnymi fragmentami obwodu przy pomocy innych elementów. Bardzo dobrym przykładem będzie tutaj zwyczajna pralka, w której układ programatora musi w odpowiedniej chwili załączać i wyłączać elementy potrzebujące sieciowego napięcia, to znaczy grzałki i silniki. Nie byłoby to możliwe bez pewnych części, a do tego typu celów najczęściej używane są styczniki i przekaźniki.

grzałki
Autor: Toshiyuki IMAI
Źródło: http://www.flickr.com
Funkcjonują one na takiej samej zasadzie, to znaczy roboczym obwodem steruje niezależny, odseparowany układ wysyłający sygnały do wyłączenia lub włączenia. Różnica między tymi elementami jest taka, że układy przekaźników stosowane są do niskoprądowych sygnałów, przykładowo przy sterownikach PCL, a styczniki sterować mogą układami większej mocy – http://elektro-pol.com.pl/asortyment/styczniki/. Tak więc przy pralkach elementem, który odpowiadał będzie za załączenie grzałki jest stycznik, oprócz sprzętu AGD znajdują one zastosowanie przy wentylatorach, lampach i innych tego typu sprzętach.

Styczniki najczęściej stosowane są jako jeden z elementów układu sterującego, do prawidłowego działania będą potrzebować jednak podania w odpowiednim czasie sygnałów. Niekiedy jest jednak konieczność załączenia lub wyłączenia danego urządzenia w wyznaczonym czasie, i nie zawsze jest potrzeba budowania do tego oddzielnego układu sterującego. Jak okazuje się jednak, doskonale w takiej roli sprawdzą się przekaźniki czasowe, których podstawową rolą jest właśnie uruchamianie się w wyznaczonym przez używającego czasie. Całym sterowaniem zajmuje się układ przekaźnika, i na nim też bezpośrednio określa się zakres czasowy, po jakim ma rozpocząć działanie.

Element silnika
Autor: Lanà
Źródło: http://www.flickr.com
Zwykłe przekaźniki czasowe mają ogromne możliwości sterujące, od dziesiątek sekundy do paru dni – najlepsze przekaźniki. Daje to naprawdę duże możliwości regulacji, zwłaszcza że samo programowanie czasu będzie się ograniczało do ustawienia odpowiedniej wartości na samym urządzeniu. Niektóre wersje są znacznie bardziej rozbudowane, dzięki czemu da się je użyć w bardziej skomplikowanych układach sterowania.