W jaki sposób założyć przedsiębiorstwo budowlane w Polsce?

Ogólnie przedmiot ujmując, przedsiębiorstwo remontowo-budowlane zajmuje się po prostu pracami budowlanymi. Z definicji czynności budowlane polegają na budowaniu, odbudowywaniu, rozbudowie, a również pracach związanych z przebudową, montażem, remontem albo rozbiórką obiektów budowlanych. Mogą być one prowadzone na swój rachunek ewentualnie na podstawie zawartej umowy. Często spotykanym rozwiązaniem jest zlecanie ich części, a nawet całości, podwykonawcom.

oprogramowanie dla firmy
Autor: Graham Wynne
Źródło: http://www.flickr.com
Prowadzenie przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego z reguły nie wymaga posiadania kierunkowego wykształcenia albo spełnienia dalszych ponadplanowych warunków – każdy jest w stanie założyć przedsiębiorstwo remontowo-budowlane. Wiadomo, techniczna wiedza oraz konkretne doświadczenie bardzo ułatwiają prowadzenie firmy a także mogą być gwarancją jej utrzymania. Kto bowiem powierzy remont firmie, w której sam właściciel nie posiada stosownej wiedzy a także kwalifikacji?

Tyczy się to także zatrudnienia osób, przedsiębiorca musi wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują powierzoną pracę. Niemniej jednak pewne czynności w budownictwie wymagają posiadania uprawnień do przeprowadzania samodzielnych funkcji technicznych. Mając stosowne wykształcenie, możemy ubiegać się o uzyskanie stosownych uprawnień, jakie umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przedsiębiorca ma do wyboru każdą odmianę prowadzenia firmy, odstępstwo stanowi spółka partnerska, jaką co do zasady mogą utworzyć tylko wolne zawody. Częstą formą prowadzenia firmy budowlano-remontowej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Zobacz więcej: więcej.

Przyszli biznesmeni mogą również zdecydować się na spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą założenia firmy budowlano-remontowej będzie wypełnienie podania CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta lub gminy, i możemy zrobić to: osobiście, zdalnie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany, elektronicznie przez profil zaufany ePUAP, listem poleconym (podpis zaświadczony notarialnie). Po wybraniu opcji trzeciej dodatkowo musimy udać się osobiście do urzędu i poświadczyć swoją tożsamość. W następnej kolejności możemy starać się o kredyt który będzie potrzebny nam na między innymi oprogramowanie dla firm budowlanych względnie program do kosztorysowania robót budowlanych.