Waga magazynowa – jedno miejsce – szereg rozwiązań w czynnościach ważenia

Magazyn to bez wątpienia strategiczny punkt systemu logistycznego firmy. W magazynie artykuły są przejściowo przechowywane, potem kolejno przekazywane do dalszych ogniw systemu dostaw.

Wagi
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie zachodzą procesy składowania i przemieszczania. Przewaga właściwych procesów jest uzależniona od funkcji magazynu. Określone role w zasadniczy sposób wpływają na umiejscowienie i organizację pracami stosowanymi w magazynie. Prawidłowe funkcjonowanie magazynu, wymaga używania wielu różnych systemów technicznych przyporządkowanych jako pomocnicze przyrządy magazynowe.

Pomocnicze przyrządy magazynowe, udoskonalają technikę procesów magazynowych i zasadniczo zwiększają bezpieczeństwo a także udoskonalają warunki pracy. Narzędzia pomocnicze, generalnie intensyfikują skuteczność działania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy następujące typy urządzeń technicznych – przyrządy kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również mierniki (rozwinięcie tematu- polecamy stronę http://jumo.pl ciekawe źródło) gęstości dwutlenku azotu, siarki itp. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych znajdują się również przyrządy pomiarowe w rodzaju – waga magazynowa – Wagi, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa
Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spośród przyrządów kontrolno-pomiarowych, największą popularnością odznaczają się różnorodne urządzenia używane do mierzenia wagi. W tym składzie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżnić możemy np. – wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe jak również szeroka klasa wielkim wag towarowych – samochodowych, wagonowych. Odrębny podział, oparty na wskaźniku dokładności dzieli wagi na – automatyczne, elektromechaniczne, elektroniczne a także izotopowe. W nowej generacji systemach transportowo-magazynowych, np. w terminalach, stosowane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące adekwatnych pomiarów wagi w trakcie prac przeładunkowych. W tym przypadku czujniki wagowe wmontowane są konstrukcyjnie w odpowiednie maszyny przeładunkowe.