Wynalazki XXI wieku – czy inteligentny dom będzie normą za 20 lub 30 lat?

W czasach, kiedy w Polsce komunizm powoli chylił się ku schyłkowi, a nasz system budowlany kojarzył się z „przodownikami pracy” budującymi bloki z ogromnej płyty, za oceanem specjaliści zachęceni elektronicznym nadzorem nad produkcją w manufakturach skonstruowali tzw. inteligentny budynek.

Inicjatywa o nazwie inteligentny dom to nic innego jak nasze miejsce, w którym można sterować w czasie , kiedy w nim nie przebywamy. Inteligentny budynek ma szyk czujników i detektorów i także jeden, zintegrowany układ nadzorowania wszelkimi znajdującymi się w budynku instalacjami . Dzięki informacjom pochodzącym z przeróżnych modułów systemu , mieszkanie może reagować na zmiany środowiska do środka i na zewnątrz, co doprowadza do maksymalizacji funkcjonalności, wygody i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz zredukowania emisji złośliwych spalin.

Źródło informacji: systemy inteligentne

apartamentowiec
Autor: Reynaers
Źródło: Reynaers

Struktura inteligentnego budynku nie wpływa negatywnie na ludzi znajdujące się w jego środowisku. Struktura dysponowania budynkiem ma stosowanie w budynkach oficjalnych, fabrycznych i instytucji. Polem życia systemu jest integracja, ochrona, ochranianie, optymalizacja i zgłaszanie takich szczegółów jak : sieć teleinformatyczna, kierowanie lampami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zależności od stanu frekwencyj osób w pomieszczeniach i ruchu, w oparciu o intensywność światła itp., nawigacja ociepleniem pojedynczych pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją oraz filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. składniki dwutlenku węgla i wilgotność, symulacja obecności, ochrona bytu i mienia, system alarmowy i obserwacja, system przeciwpożarowy, szyk weryfikacji dostępu, system zasilania UPS, system pogodowy, system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł, obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku, złożony system personalizacji, system kierowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i nadzorowanie klap przeciwpożarowych.

Na skutek szybkości rozwoju, dom inteligentny nie ma jakichkolwiek ograniczeń gdy chodzi o dodawanie nowych urządzeń i inaugurowanie nowych rozwiązań. Sądzić więc możemy, iż kreatorzy z czasem będą nas „raczyć” coraz to nowymi mądrymi rozwiązaniami ,które dotyczyć będą obsługi naszego inteligentnego domu lub mieszkania.